Home / CÁ GIỐNG / Nghiệm thu của hội đồng khoa học Tỉnh Thanh Hóa sau chuyến đi học hỏi đẻ nhân tạo cá Lóc và cá Rô Đầu Vuông

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *