Nghiệm thu của hội đồng khoa học Tỉnh Thanh Hóa sau chuyến đi học hỏi đẻ nhân tạo cá Lóc và cá Rô Đầu Vuông

Sau chuyến đi học tập và nghiên cứu khoa học tai khoa Thủy Sản trường Đại Học Cần Thơ. Ông Nguyễn Mạnh Hùng đã cho đẻ thành công 2 giống cá: Rô Đầu Vuông và Cá Lóc tại cơ sở chăn nuôi Hạ Lưu Cầu Còng, huyện Tĩnh Gia, tỉnh Thanh Hóa. Hội Đồng Khoa Học Của Tỉnh Thanh Hóa đánh giá cao những thành quả mà ông đạt được.

Người đầu tiên đưa giống cá RÔ ĐẦU VUÔNG và cá Lóc ra miền Bắc đẻ nhân tạo thành công, xuất nuôi cho bà con nông dan có nhiều ưu điểm hơn cá Di Ương bằng con đường Hằng Không

Tác giả bài viết: Duy Cường

Nguồn tin: tư liệu Tinh Thanh Hoá

Check Also

Cá Rô Đầu Vuông cho đẻ trực tiếp tại Huyện Thạch Thành, Tỉnh Thanh Hóa

Trong thời gian ngắn học tập và nghiên cứu, không những học hỏi mà còn …

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *