Home / MẬT ONG / Mật Ong Rừng

Mật Ong Rừng

Hiệu quả mô hình nuôi ong tại xã Định Hải, Thị xã Nghi Sơn.

Là xã bán sơn địa, ngoài diện tích sản xuất nông nghiệp, xã Định Hải (thị xã Nghi Sơn) còn có nhiều diện tích đất đồi rừng. Để phát huy tiềm năng, lợi thế của diện tích rừng trong phát triển kinh tế của địa phương, những năm gần đây, …

Read More »

Thanh Hóa: Mô hình nuôi ong lấy mật mang lại giá trị kinh tế cao

DNHN – Những năm gần đây, cùng với sự hỗ trợ của Hội làm vườn, mô hình nuôi ong lấy mật ở xã Định Hải (Nghi Sơn, Thanh Hóa) đang mang lại hiệu quả kinh tế thiết thực đối với việc phát triển kinh tế hộ gia đình, góp phần nâng …

Read More »