Dự án tài trợ của đại sứ quán Australia cho nông dân Thanh Hoá

Đại sứ quán Australia, ông “ĐÁP” cùng hội làm vườn và trang trại tỉnh Thanh Hoá về trang trại kiểm tra kết quả nuôi giữ cá rô đồng đầu vuông bố mẹ qua mùa đông.
Đại sứ quán Australia, ông “ĐÁP” cùng hội làm vườn và trang trại tỉnh Thanh Hoá về trang trại kiểm tra kết quả nuôi giữ cá rô đồng đầu vuông bố mẹ qua mùa đông.
Và các bước chuẩn bị của trang trại cho cá đẻ, chuyển giao khoa học kỹ thuật cho nông dân nuôi cá thương phẩm theo dự án tài trợ của đại sứ quán Australia.

Ông “ĐÁP” đại sứ quán Australia đánh giá rất cao kết quả thành công của trang trại nuôi giữ cá bố mẹ qua đông và việc chuẩn bị cơ sở vật chất cho cá đẻ để thực hiện dự án.

Check Also

Nghiệm thu của hội đồng khoa học Tỉnh Thanh Hóa sau chuyến đi học hỏi đẻ nhân tạo cá Lóc và cá Rô Đầu Vuông

Sau chuyến đi học tập và nghiên cứu khoa học tai khoa Thủy Sản trường …

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *